Onder de knop financiën wordt een samenvatting gegeven van alle financiële effecten van de Berap 2018-1 (peildatum 1 april).