Afwijkingen op activiteiten

Suïcidepreventie GGD
Aanvullende uitgave
€ 29.584

Internationaal is gebleken dat suïcidepreventie alleen werkt in een zogeheten community-aanpak. Beoogd wordt het taboe rond suïcide te doorbreken, suïcidale gedachten en uitingen beter te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken en van daaruit sneller toe te leiden naar professionele hulpverlening. ‘Supranet IJsselland’ wordt regionaal uitgevoerd en richt zich op alle elf gemeenten in de regio IJsselland. Uitvoering van het project Suïcidepreventie brengt kosten met zich mee die niet waren voorzien. Het project is reeds geaccordeerd door het AB van de GGD. Dit houdt in dat de deelnemersbijdrage van de elf gemeenten verhoogd dient te worden; voor Zwolle betekent dit voor 2018 en 2019 een bijdrage van € 29.584.