Afwijkingen op activiteiten

Sportaccommodaties: stelposten dekking kapitaallasten
Aanvullende inkomst
€ 221.000

In de begroting 2018 zijn stelposten opgenomen voor dekking kapitaallasten vanuit 1) vervangingsinvesteringen toplagen kunstgrasvelden voor een bedrag van € 101.000 en voor 2) het omzetten van natuurgras naar kunstgras voor een bedrag van € 120.000. Deze stelposten zijn niet benodigd in 2018, omdat de ermee samenhangende kapitaallasten zich voor het eerst voordoen in 2019.