Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget opvoedondersteuning / ontwikkeling
Budgettair neutraal

In 2016 is een budget van € 238.671 structureel overgebracht van gezondheidsbeleid (doel 1.2.1) naar opvoedondersteuning (doel 1.3.1). Er was op dat moment sprake van een nieuw basispakket jeugdgezondheidszorg met een nieuwe regionale bekostiging, waardoor het oude budget maatwerk jeugdgezondheidszorg in zijn geheel voor andere activiteiten preventie jeugd kon worden ingezet (begroting opvoedingsondersteuning). In de loop van 2017 is gebleken dat de financiering van het pakket jeugdgezondheidszorg ontoereikend is en daarom wordt voorgesteld de eerdere overheveling van het budget naar opvoedondersteuning structureel terug te draaien voor een bedrag van € 95.000