Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget Scholierenregeling
Budgettair neutraal

De kosten voor de scholierenregeling (à € 273.449) staan geraamd onder doel 4.1.1 (‘we bieden ondersteuning aan inwoners die terecht een beroep doen op het gemeente vangnet zodat ze niet onder de Zwolse armoedegrens hoeven te lenen’). Dit budget dient echter op doel 4.2.1 verantwoord te worden. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar doel 4.2.1

 

Bijstandsverlening
Aanvullende inkomst
€ 386.000

Als gevolg van de bekendmaking van het voorlopig rijksbudget voor bijstandsuitkeringen 2018 en de lagere aantallen bijstandsgerechtigen (stand per maart), is er sprake van een voordeel ten opzichte van de begroting 2018. Het voordeel is per maart € 386.000. We volgen de ontwikkeling van het gebruik van de bijstand en bij de Berap 2018-2 wordt u opnieuw geïnformeerd.