Afwijkingen op projecten

Startersbeleid; bijdrage derden

Budgettair neutraal

Er is door de provincie Overijssel een subsidie van € 24.900 toegekend voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren en het faciliteren in de organisatie van een eerstelijns ondersteuningsstructuur voor de startende ondernemer. Deze bijdrage wordt ingezet voor de realisatie van doel 5.1.2