Afwijkingen op projecten

Verkeersveiligheid Wilhelminasingel

Budgettair neutraal

Voor het verbeteren van de veiligheidssituatie op de Wilhelminasingel wordt de singel heringericht. Voor aanpassingen is een bedrag van € 115.000 nodig waarvoor de volgende dekking beschikbaar is:

  • Vanuit het krediet Wilhelminasingel € 35.000.
  • Vanuit black spots verkeersveiligheid € 50.000.
  • Provinciale subsidie € 30.000.

 

Winkelgebied Diezerbrink; bijdrage derden

Budgettair neutraal

Er is van de provincie een bijdrage van € 10.000 ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan de versnelling van de uitvoering van de acties in de gemeentelijke retaildeals. Deze bijdrage wordt ingezet voor de realisatie van doel 5.2.1

 

Budgettair neutraal overhevelen budget versterking wijkwinkelcentra en aanloopgebieden

Budgettair neutraal

Er is een incidenteel budget ad. € 350.000 beschikbaar voor versterking van wijkwinkelcentra en aanloopgebieden. In de begroting is dit opgenomen onder doel 6.1.1 (‘we ontwikkelen samen de kracht van de stad (en regio) met als leidende agenda een inspirerende, uitnodigende, strategische en integrale omgevingsvisie’), terwijl het beter aansluit bij doel 5.2.1. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar doel 5.2.1