Afwijkingen op activiteiten

Stichting Allemaal Zwolle als vervanger voor het Stedelijk Museum

Stichting Allemaal Zwolle is van start gegaan. Echter als gevolg van de brand hebben ze nog niet de beschikking over de panden aan de Melkmarkt. Hierdoor is het belevingscentrum rondom het verhaal van Zwolle nog niet van start gegaan.

 

Positionering culturele stedelijke regio Zwolle
Aanvullende uitgave
€ 25.000

In de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ beschrijft het kabinet de waarde van cultuur, de investeringen die zij de komende jaren gaat doen en het proces in aanloop naar nieuw cultuurbeleid vanaf 2021. Aansluitend op de verkenning van de Raad voor Cultuur: Cultuur voor stad, land en regio; De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel, nodigt het kabinet ons uit om een regioprofiel op te stellen. Zonder deze extra financiële inzet is de kans groot dat het uiteindelijke regioprofiel regio Zwolle van onvoldoende kwaliteit is, waardoor we vanaf 2019 aanvullende investeringen vanuit het rijk mislopen.

 

Op basis van de in het eerste kwartaal 2018 uitgevoerde cultuurverkenning samen met de gemeente Apeldoorn, Deventer en Zwolle, kiezen we de uiteindelijke regio en stellen we hiervoor een regioprofiel op, die aansluit bij de kracht en de ontwikkelingen in het culturele veld. Het kabinet vraagt ons dit samen met het culturele veld op te pakken en het profiel in november 2018 in te dienen. Het kabinet wil maximaal 16 regioprofielen ontvangen en participeert vanaf 2019 in proeftuinen die voortkomen uit deze profielen. Deze vormen een experiment in aanloop naar het nieuwe rijksbeleid en bieden dus de kans om het Rijk uit te dagen meer te investeren in de culturele infrastructuur in de regio Zwolle. Om hiertoe een goed proces in te richten samen met de culturele partners en overheden (provincie en buurgemeenten) is extra inzet (capaciteit en ondersteuning) nodig. Wij schatten dit in op circa € 25.000.