Afwijkingen op activiteiten

Input geven op Nationale omgevingsvisie

De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in februari 2017 de startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie' (NOVI) aan de Kamer gezonden. Hierin zijn vier strategische opgaven genoemd die in de afgelopen maanden verder zijn uitgewerkt. Dit proces heeft zich met name binnen de departementen van het Rijk afgespeeld. Voor interbestuurlijke afstemming en samenwerking was nauwelijks ruimte. De minister van Binnenlandse Zaken is nu verantwoordelijk voor de NOVI. De planning is om op basis van vier verdiepingsrapporten een pre-concept versie rond de zomer op te stellen. Als gemeente volgen we dit proces en leveren daar waar mogelijk onze inbreng. Het is nu nog niet in te schatten of we voldoende input kunnen geven op het traject van de Nationale Omgevingsvisie. Bij de Berap 2018-2 wordt hier op teruggekomen.