Afwijkingen op activiteiten

Toename nieuwe ruimtelijke initiatieven

Het aantal nieuwe complexe ruimtelijke initiatieven neemt toe. Het aantal is per saldo gestegen van 30 (najaar 2017) naar circa 40 locatieontwikkelingen in 2018 (inclusief Oosterenk). Het betreft overwegend woningbouwontwikkelingen al dan niet gecombineerd met andere functies / voorzieningen in de plint. Een toename van het aantal nieuwe en complexe initiatieven kan een afwijking op het budget tot gevolg hebben. Aangezien het nu nog niet ingeschat kan worden, wordt hier bij de Berap 2018-2 op teruggekomen.