Afwijkingen op activiteiten

Dementievriendelijke openbare ruimte; bijdrage derden
Budgettair neutraal

In het kader van dit het project ‘dementievriendelijke openbare ruimte’ zijn niet begrote bijdragen ontvangen vanuit omliggende gemeenten ter hoogte van € 12.495. Deze bijdragen worden ingezet voor de realisatie van dit onderwerp. Daarnaast sluiten de activiteiten beter aan bij het doel 7.2.3 (‘we zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en verkeersveiligheid’). Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar doel 7.2.3

 

Afwijkingen op projecten

Verkeersontsluiting Belvédèrelaan - Hasselterweg

Budgettair neutraal

Voor de verkeersontsluiting Belvédèrelaan-Hasselterweg worden werkzaamheden binnen het project Kamperlijn uitgevoerd ten laste van de grondexploitatie Stadshagen / de Tippe, à € 350.000. Deze werkzaamheden worden versneld uitgevoerd. Daarvoor is een budgetoverboeking tussen beide projecten noodzakelijk.