Afwijkingen op projecten

Vervolg project Beter Benutten

Het programma Beter Benutten wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdelijk voortgezet (tot in ieder geval 1 juli 2018). De scope van het programma wordt hierbij verbreed van Zwolle en Kampen naar de gemeenten in West-Overijssel en bestaat uit nieuwe projecten op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. De provincie Overijssel voert de regie over deze tijdelijke voortzetting.

 

Afwikkelen Beter Benutten 2.0; onderdeel knooppuntontwikkeling Kampen

Budgettair neutraal

Door het stopzetten van de maatregel ‘Knooppuntontwikkeling Kampen’ zijn er minder lasten (€ 160.000). Conform bestuurlijke afspraken vloeit er daarom budget terug naar provincie Overijssel (€ 92.500) en Rijk (€ 67.500).

 

Beter Benutten 2.0

Budgettair neutraal

Binnen het programma Beter Benutten 2.0 nemen de bestedingen vanuit het bereikbaarheidsfonds toe met € 100.000. Vanuit dit fonds kunnen organisaties en instellingen een eenmalige investering of bijdrage in de kosten krijgen om een bereikbaarheidsarrangement, een spitsmijdendeal, een project, een product of een dienst uit te voeren. Hiervan wordt 50% (€ 50.000) opgevangen door het programma en zal de (voorziene) bijdrage vanuit het bedrijfsleven ook met 50% toenemen (€ 50.000). Bij volledige besteding binnen het bereikbaarheidsfonds is het effect daarmee budgetneutraal.