Afwijkingen op activiteiten

Reserve mutaties Gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal
Budgettair neutraal

De inkomsten en de uitvoeringskosten van het gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal worden verantwoord onder doel 7.4.2. De jaarlijkse afwijkingen, zowel positief als negatief worden met deze reserve geëgaliseerd. De budgetten m.b.t. reserve mutaties gebiedsbeheersplan Zwolle Centraal moeten worden overgeheveld naar doel 7.4.2