Afwijkingen op projecten

Toegankelijkheid Stadhuis

Op 21 november 2016 is de motie met betrekking tot het VN-verdrag voor mensen met een handicap aangenomen. De maatregelen die op korte termijn getroffen konden worden, zijn spoedig afgerond. Fase 2 voorziet in constructiewijzigingen in het gebouw. De knelpunten in toegankelijkheid voor mindervaliden van het Stadhuis en in het bijzonder de raadzaal, het fractiehuis en de TAK-zaal zijn in beeld gebracht en hebben geleid tot een pakket van maatregelen om het Stadhuis toegankelijker te maken. De maatregelen voorzien tevens in aanpassing van het spreekgestoelte en cameraopstelling in de raadzaal. De kosten van deze, in 2018 en 2019 uit te voeren maatregelen, worden begroot op een bedrag van € 376.000

 

Een afzonderlijke memo met daarin nadere uitleg en onderbouwing wordt als bijlage van deze Berap aan uw Raad voorgelegd.