Afwijkingen op activiteiten

Budgettair neutraal overhevelen budget spelen / recreatie (plassen) en veerdiensten
Budgettair neutraal

Enkele lasten met betrekking tot het budget spelen / recreatie staan geraamd op doel 7.1.2 (‘we werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte vanuit de opgave van de stad en samen met de stad’). Het gaat om een budget ter grootte van € 183.084 waarvan voorgesteld wordt om dit budgettair neutraal over te hevelen naar doel 7.4.1

 

Meerjarig beeld Essentaksterfte

In de begroting is opgenomen dat er met het voorjaarsmoment een meerjarig beeld wordt gepresenteerd met betrekking tot de aanpak van de Essentaksterfte. Omdat er vanwege de gemeenteraadsverkiezingen geen Perspectiefnota wordt gemaakt, zal na de zomer een afzonderlijk voorstel of informatienota worden aangeboden met het meerjarig beeld. De financiële vertaling voor 2019 vindt plaatst in de begroting 2019, meerjarige gevolgen worden opgenomen in de PPN 2020.