Afwijkingen op activiteiten

Uitbreiding aantal wethouders + ondersteuning
Aanvullende uitgave
€ 150.000

Het nieuwe college van B en W zal bestaan uit 6 wethouders hetgeen ten opzichte van het vorige college een uitbreiding met 1 wethouder betekent. Daarnaast zal er ook extra ondersteuning nodig zijn te weten 0,5 fte woordvoerder, 0,5 fte bestuursadviseur en secretariële ondersteuning.

De extra kosten voor uitbreiding van het aantal wethouders met ondersteuning bedragen op jaarbasis € 300.000. Voor 2018 wordt, uitgaande van een periode van een half jaar, rekening gehouden met een bedrag van € 150.000.