Afwijkingen op activiteiten

Uitbreiding loonsom als gevolg van nieuwe wetgeving rondom bescherming persoonsgegevens
Aanvullende uitgave
€ 73.750

Om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet er veel werk verzet worden en komen er nieuwe structurele taken op ons af. Daarom is structurele toevoeging van de functie bescherming persoonsgegevens aan de afdeling Juridische Zaken noodzakelijk.

 

Uitbreiding rol bedrijfsarts en preventiemedewerker
Aanvullende uitgave
€ 40.900

Per 1 juli 2017 is de ARBO-wet gewijzigd. In de nieuwe ARBO-wet ligt de nadruk niet langer alleen op verzuim, maar juist ook op het voorkomen van verzuim door preventie. Meer preventie door en meer samenwerking tussen betrokkenen. Tot 1 juli 2018 geldt er een overgangsperiode en hebben werkgevers en ARBO-dienstverleners de tijd om hun contracten en werkzaamheden aan te passen. De belangrijkste in te voeren wijzigingen betreffen de (uitgebreidere) rol en het (uitgebreidere) takenpakket van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker.